Scandag Echografie

Inleiding

Het certificatietraject van de spoedechografie in Nederland begint steeds meer vorm te krijgen. Het doel ervan is een solide juridische en kwalitatieve borging van de spoedechografie door SEH-artsen(io) in Nederland te bewerkstellingen en verbetering van de patiëntenzorg. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk SEH-artsen zijn die een bepaald ervaringsniveau hebben verkregen en daarmee de echografie onderzoeken van anderen kunnen superviseren. Dit zal resulteren in een uniforme kwalitatieve basis voor de spoedechografie verricht door SEH-artsen met interne en externe validiteit.

Scandag

De sectie spoedechografie is namens de NVSHA van mening dat 250 gesuperviseerde echo-onderzoeken (verdeeld over 50 echo onderzoeken per indicatie (FAST, Longen, Aorta, VCI en Hart)) een voldoende stevige basis biedt. Op dit moment zijn er nog maar weinig SEH-artsen die hieraan voldoen. Onder andere doordat er te weinig supervisors beschikbaar zijn in de eigen kliniek/regio. Om hieraan tegemoet te komen is het idee ontstaan om gebruik te maken van de ervaringen uit het buitenland. In een aantal landen waar spoedechografie door SEH-artsen al wat verder ontwikkeld is zijn er cursorische scandagen beschikbaar waar in korte tijd voldoende ervaring opgedaan kan worden om gecertificeerd te kunnen zijn als spoedechografist.

Voorbereiding

Om aan een scandag deel te kunnen nemen zal je de verschillende onderdelen van het RUSH-protocol reeds in voldoende mate moeten beheersen, want er worden geen inhoudelijke presentaties over het RUSH-protocol gegeven. Ook wordt ervan uit gegaan dat deelnemers aan de scandagen qua ervaring ongeveer 150 (30x FAST, Longen, Aorta VCI  Hart) gesuperviseerde echo-onderzoeken hebben verricht tijdens cursussen, de opleiding of in de kliniek. Dit kunnen ook 30 volledige RUSH onderzoeken zijn.

Cursusinhoud

Deze 1-daagse cursus wordt namens de NVSHA georganiseerd door DEUS. De scandag bestaat uit het onder begeleiding van directe supervisie verrichten van 20 gehele RUSH onderzoeken die elk weer bestaan uit vijf kernonderdelen (FAST/Longen/Hart/Aorta/VCI).

Tijdens de cursus zullen we gebruik maken van modellen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal getracht worden om ook modellen met pathologie beschikbaar te laten zijn. Het betreft een intensieve 1-daagse cursus met 1:1 begeleiding, dus cursist:model:instructeur = 1:1:1. Het doel is dat elke cursist in ieder geval 20 volledige gesuperviseerde RUSH onderzoeken verricht heeft tijdens de scandag. De combinatie van eigen ervaring en de ‘continuous assessment’ tijdens deze gestructureerde supervisie scandag dient als basis voor verkrijgen van een NVSHA geaccrediteerd certificaat waarmee de spoedechografie supervisie in de eigen kliniek en/of regio gefaciliteerd kan worden.

Cursusprijs

Het bestuur van de NVSHA hecht grote waarde aan het formaliseren van het certificeringstraject voor spoedechografie en daarom een snelle verspreiding van spoedechografie supervisors onder de vakgroepen en opleidingen. Om deze reden is aan DEUS gevraagd om de eerste cursusdagen namens de sectie spoedechografie te organiseren. De NVSHA samen met DEUS biedt in dat kader de eerste 50 SEH-artsen die deelnemen een korting aan van € 400 euro op de kostprijs. Hierdoor komt de cursusprijs voor de supervisor scandag in totaal uit op € 995 per cursist.

Time 8.30 - 19.00 hour
Room 558 and 559
Faculty Sectie Echografie
Costs € 995,-
Registration Please select this pre-course when registering for the conference. Registration form